Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutovka

Datum přijetí: 11.9.2017
Číslo usnesení: 17/18/2017
Číslo materiálu: 17
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutovka, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   neschvaluje

návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutovka

 

III.   schvaluje

uzavření příkazní smlouvy o správě Areálu volného času Gutovka se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, na dobu neurčitou, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

IV. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít příkazní smlouvu o správě Areálu volného času Gutova se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s., se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 68/1429, PSČ 101 38, IČ: 272 05 703, na dobu neurčitou, schválenou dle bodu III. tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2017

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:     P10-087518/2017    

Zpět na začátek usnesení