Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 20.2.2017
Číslo usnesení: 14/18/2017
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;
  2. text Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

vše s účinností ode dne následujícího po ukončení 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

II. ukládá

1. Ing. Novákovi, starostovi

1.1. podepsat Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 10 a Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, schválené dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 28. 2. 2017

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: JUDr. Ledl, předseda NaV

Číslo tisku:    P10-015528/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10