Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ nebo VOŠ

Datum přijetí: 8.9.2016
Číslo usnesení: 12/14/2016
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)        uzavření Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  1. uzavření Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 2 předloženého materiálu
  2. uzavření Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu
  3. uzavření Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 4 předloženého materiálu
  4. uzavření Smlouvy o poskytování stipendia, která je přílohou č. 5 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1.    Ing. Novákovi, starostovi

1.1.        podepsat smlouvy o poskytování stipendia na studium dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 17. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel:  Mgr. Počarovský, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:     P10-084405/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10