Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na koupi pozemku parc. č. 13/6, k. ú. Strašnice, městskou částí Praha 10 od fyzické osoby

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/18/2016
Číslo materiálu: 16
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

koupi pozemku v k. ú. Strašnice, parc. č. 13/6, o výměře 358 m², ostatní plocha - ostatní komunikace, od paní Jarmily Čacké, narozené roku 1931, bytem na Praze 4, za částku 340 000,- Kč, městskou částí Praha 10

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.  informovat prodávající o tomto usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10

                                                                                                                   

                                                                                             Termín: 30. 9. 2016  

 

1.2. předložit prodávající návrh kupní smlouvy na koupi pozemku parc. č. 13/6, k. ú. Strašnice dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 30. 11. 2016

 

1.3. uzavřít kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 13/6, k. ú. Strašnice dle bodu I. tohoto usnesení

Termín : 31. 12. 2016

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty  

Číslo tisku:      P10-061220/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10