Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/13/2016
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o aktuální rozpracovanosti technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1.pokračovat ve zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ Praha 10 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Kontrolní termín: 31. 10. 2016

 

1.2.informovat ZMČ Praha 10 o dalším postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ Praha 10

 

Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, člen RMČ

Číslo tisku:    P10-061680/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10