Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/14/2016
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice č.p./č.o.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Archangelská 868/6

868/46

dílna

1.PP

98

1 386 400

1 501 000

Elborg, a. s.

2947480

2

Vršovická 1462/66

1462/308

sběrna dom.elektrospotřebičů a opravna

1.NP

281,30

5 632 190

6 223 001

*******

*******

 

- 2 -

 

 

3

Holandská 756/17

756/14

ateliér

5.NP

22,20

222 300

1 420 000

*******

*******

4

Charkovská 353/13

353/10

ateliér

1.PP

46,10

411 040

1 111 000

*******

*******

5

Charkovská 353/13

353/12

fotoateliér

1.PP

31,20

469 940

1 149 309

*******

*******

6

Moskevská 95/45

95/16

ateliér

6.NP

18,40

208 680

909 125

*******

*******

7

Ruská 1039/84

1039/39

Dílna k výrobě architekt. modelů

1.PP

44,20

684 240

873 000

PISU, s.r.o.

27945120

 

 

 

III. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je kupujícím k podpisu dle bodu II. tohoto usnesení

     

Termín: 31. 10. 2016

 

1.2. uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s kupujícími dle bodu II. tohoto usnesení           

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-048334/2016

Zpět na začátek usnesení