Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění

Datum přijetí: 17.6.2016
Číslo usnesení: 11/12/2016
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2015, a to bez výhrad

 

II. bere na vědomí

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 10 k 31. 12. 2015

 

III.   schvaluje

a) příděly z hospodářského výsledku roku 2015 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle tabulky:

 

Organizace

HV/2015

Fond odměn

Rezervní fond (v Kč)

Základní školy

 

 

 

Brigádníků

270 879,12

149 418,00

121 461,12

Břečťanová

235 845,24

188 080,00

47 765,24

Gutova

118 034,94

70 820,00

47 214,94

Hostýnská

130 606,00

104 484,00

26 122,00

Jakutská

241 519,40

100 100,00

141 419,40

Karla Čapka

156 736,25

119 000,00

37 736,25

Nad Vodovodem

296 198,53

200 000,00

96 198,53

Olešská

694 565,75

466 697,00

227 868,75

Švehlova

439 678,29

259 964,00

179 714,29

 

 

 

- 2 -

 

U Roháč. kasáren

315 339,33

100 000,00

215 339,33

U Vršovic. nádraží

294 924,46

230 000,00

64 924,46

V Rybníčkách

217 507,29

100 000,00

117 507,29

Eden (Vladivostocká)

617 832,96

371 197,00

246 635,96

celkem ZŠ

4 029 667,56

2 459 760,00

1 569 907,56

Mateřské školy

 

 

 

Bajkalská

193 229,52

96 000,00

97 229,52

Benešovská

108 532,81

80 000,00

28 532,81

Dvouletky

422 156,04

253 000,00

169 156,04

Hřibská

117 253,17

23 560,00

93 693,17

Chmelová

249 410,96

147 000,00

102 410,96

Kodaňská

2 042,50

0,00

2 042,50

Přetlucká

9 351,30

0,00

9 351,30

Magnitogorská

82 041,12

53 300,00

28 741,12

Mládežnická

315 674,29

220 000,00

95 674,29

Nedvězská

92 337,52

60 020,00

32 317,52

Omská

289 029,36

202 599,00

86 430,36

Štěchovická

174 878,60

30 000,00

144 878,60

Tolstého

284 651,69

193 891,00

90 760,69

Troilova

253 920,28

177 744,00

76 176,28

Tuchorazská

52 230,77

10 000,00

42 230,77

U Roháč. kasáren

197 856,26

96 939,00

100 917,26

U Vršovic. nádraží

262 127,43

0,00

262 127,43

Ve stínu

223 611,30

40 000,00

183 611,30

Vladivostocká

269 777,77

175 152,00

94 625,77

Zvonková

277 674,03

100 000,00

177 674,03

celkem MŠ

3 877 786,72

1 959 205,00

1 918 581,72

Školní jídelna

3 261 678,48

2 609 342,79

652 335,69

KD Barikádníků

49 375,75

24 687,00

24 688,75

ZŠ, MŠ, ŠJ, KDB

11 218 508,51

7 052 994,79

4 165 513,72

LDN

 

 

 

hlavní činnost

1 657 244,11

500 000,00

1 157 244,11

doplňková činnost

600 000,00

0,00

600 000,00

CSOP

 

 

 

hlavní činnost

3 938,91

0,00

3 938,91

doplňková činnost

332 687,55

0,00

332 687,55

CELKEM

13 812 379,08

7 552 994,79

6 259 384,29

 

 

b) finanční vypořádání MČ Praha 10 se SR a rozpočtem HMP za rok 2015

 

IV.   ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zabezpečit převody z hospodářského výsledku r. 2015 do fondů příspěvkových organizací odvětví školství, kultury, Centra SOP Praha 10 a LDN Vršovice dle tabulky v bodě III. tohoto usnesení

                                                                                                     Termín: 30. 6. 2016

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Radek  L o j d a

zástupce starosty

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-045943/2016

Zpět na začátek usnesení