Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/27/2016
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Městská část Praha 10

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

 

Usnesení

Zastupitelstva městské části Praha 10

číslo 10/27/2016

ze dne 1. 6. 2016

 

ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

zprávu o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:      P10-001988/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10