Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/34/2015
Číslo materiálu: 26
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování stipendia na studium se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. JUDr. Radmile Kleslové, starostce

1.1. podepsat smlouvy o poskytování stipendia na studium dle bodu I. tohoto usnesení

Kontrolní termín: 15. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:    P10-083999/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10