Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/33/2015
Číslo materiálu: 25
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Lešenarová, uvolněná členka RMČ

Číslo tisku:     P10-055616/2015

Zpět na začátek usnesení