Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/35/2015
Číslo materiálu: 27
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

aktualizaci Zásad poskytování dotací městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. realizovat dotační program v souladu s aktualizovanými Zásadami poskytování dotací městské části Praha 10, formuláři žádosti a vyúčtování pro oblasti sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí dle bodu I. tohoto usnesení

 

           Termín: 31. 12. 2016

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-075525/2015

Zpět na začátek usnesení