Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu EDEN ARÉNY (Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s.

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/29/2015
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

Návštěvní řád EDEN ARÉNY (Provozní řád), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu rady

           1.1. potvrdit společnosti SK Slávia Praha – fotbal, a. s., Doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionu pro Gambrinus/II. ligu ČMFS vztahující se k Návštěvnímu řádu SYNOT TIP ARÉNY (Provoznímu řádu), dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           Termín: 30. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-088265/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10