Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s.

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/30/2015
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

Návštěvní řád stadionu Bohemians 1905 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Mgr. Zoufalíkovi, uvolněnému členu RMČ

           1.1. potvrdit společnosti Bohemians Praha 1905, a. s., Doklad o bezpečnosti a způsobilosti stadionu pro SYNOT LIGU/FNL FAČR vztahující se k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

               Termín: 30. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-090731/2015

Zpět na začátek usnesení