Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04-06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/15/2015
Číslo materiálu: 12
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

k návrhu na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04 – 06 / 2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1 zajistit zpracování a vystavení dokladů pro poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu a její vyplacení žadatelům schváleným v bodu I. tohoto usnesení 

                                                                                                

                                                                                            Termín: 31. 10. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-086105/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10