Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/16/2015
Číslo materiálu: 13.1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. prodej nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče, dle této tabulky:

 

Ulice č.p./č.o.

k. ú.

Číslo nebytové jednotky dle PV

Poslední využití

Podlaží

 

plocha v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

Záběhlická 1915/16

Záběhlice

1915/15

ateliér

1.NP

23

393 690

690 000

******

******

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej nebytových bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-078187/2015 

Zpět na začátek usnesení