Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k informaci o splnění úkolu uloženého usnesením ZMČ č. 3/44/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/4/2015
Číslo materiálu: 29
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    nezřizuje

Výbor pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10

 

II.   konstatuje

splnění úkolu uloženého bodem II./1.1. usnesení ZMČ č. 3/44/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. David, PhD.

Číslo tisku:     P10-065548/2015

 

 

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10