Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh pravidel pro volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/31/2015
Číslo materiálu: 21
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. pověřuje

návrhový výbor, v souladu s ustanovením § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, navrhovat kandidáty na přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10

 

II. schvaluje

     Pravidla pro navrhování kandidátů a volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10- 060408/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10