Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/32/2015
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

a) návrh postupu v procesu, včetně navrženého harmonogramu realizace procesu uplatnění participativní části rozpočtu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) návrh Pravidel pro vyhlášení výzvy pro podání návrhů k realizaci v rámci uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2015, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

c) návrh Metodiky procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2015 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. provést kroky, vedoucí k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2015 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

Termín: 30. 6. 2015

 

1.2. předložit ZMČ informaci o postupu v realizaci procesu na jeho 5. zasedání

 

Termín: 30. 9. 2015

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:    P10-058419/2015

Zpět na začátek usnesení