Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 22.6.2015
Číslo usnesení: 4/30/2015
Číslo materiálu: 20
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. stanovuje

     s účinností od 22. 6. 2015

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena zastupitelstva ve výši 1 842,- Kč

Pozn.: částka 1 842,-Kč je složena z částky 1 159,- Kč (za výkon funkce člena zastupitelstva) + 683,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena rady ve výši 5 413,- Kč

Pozn : částka 5 413,- Kč je složena z částky 4 730,- Kč (za výkon funkce člena rady) + 683,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 4 067,-Kč

Pozn.: částka 4 067,- Kč je složena z částky 3 384,- Kč (za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady) + 683,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

  1. pravidelnou měsíční odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ve funkci člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu ve výši 3 757,- Kč

Pozn.: částka 3 757,- Kč je složena z částky 3 074,- Kč (za výkon funkce člena výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu) + 683,- Kč (příplatek podle počtu obyvatel)

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-041787/2015

Zpět na začátek usnesení