Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 26.6.2023
Číslo usnesení: 4/1/2023
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. konstatuje,

že slib člena Zastupitelstva městské části Praha 10 složil člen

 

Ing. Karel Oplt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

MgA. David K a š p a r

místostarosta

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení