Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1087      nové hledání >>>
Strana 1 z 22První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
25.3.2024 16 5 8 K zajištění bezpečnosti a pořádku v lokalitě Průběžná, Nučická a okolí schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 13 20 8 Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 12 19 8 Informační zpráva o činnosti uvolněného zastupitele pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 11 18 8 Informace o vyhlášení veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 10 17 8 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha a schválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 9 16 8 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/10/2022 ze dne 27. 6. 2022 k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 8 15 8 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 4. čtvrtletí 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 7 14 8 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 podle vyhlášeného Dotačního programu MČ Praha 10 pro rok 2024 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj a poskytnutí finančních prostředků na pokračující víceleté dotace schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 6 13 8 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 5 12 8 Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Výboru pro energetický management (VEM) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 4 11 8 Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 14 10 8 K návrhu nového znění stanov společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 4 9 8 Personální změny ve výborech Zastupitelstva MČ Praha 10 - k volbě předsedy - člena Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV) schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 3 7 8 K rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10) schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 3 7 8 Volba místostarosty/místostarostky - člena/členky Rady MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 17 6 8 K plánované výstavbě „Domů MGA“ na Skalce schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 3 4 8 K návrhu Ing. Narovce, člena ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 2 3 8 Návrh aktualizace Jednacího řádu zasedání zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 1 2 8 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
25.3.2024 0 1 8 Ke složení slibu člena Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 7 6 7 Informace o řešených havarijních stavech v původní budově ÚMČ Praha 10 (Vršovická 68) za 4. čtvrtletí roku 2023 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 6 5 7 Návrh na stanovení výše pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 ode dne 1. 2. 2024 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 5 4 7 Návrh na provedení kontrolního znaleckého posudku v souvislosti s Výchozím ekonomickým vyhodnocením projektu rekonstrukce radnice Prahy 10 a alternativních příležitostí schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 4 7 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26. 6. 2023 k návrhu na prodej nebytové jednotky č. p. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha, a schválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 v budově č. p. 878, v domě V Olšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha stazen Zastupitelstvo
29.1.2024 3 3 7 Návrh na odejmutí věcí ze svěřené správy městské části Praha 10, a to části pozemku parc. č. 3405/1 v k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 2 2 7 Návrh k opravě administrativní chyby v usnesení ZMČ č. 6/4/2023 ze dne 18. 12. 2023 schvalen Zastupitelstvo
29.1.2024 1 1 7 Návrh na založení Nadačního fondu Praha 10 pomáhá schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 14 14 6 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku2023 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 13 13 6 Návrh na aktualizaci Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha10 pro období 2020–2030 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 12 12 6 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2023 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 11 11 6 Návrh na souhlas se zrušením usnesení ZMČ Praha 10 č. 2/7/2023 ze dne 30. 1. 2023 ausnesení ZMČ Praha 10 č. 4/10/2023 ze dne 26. 6. 2023 ve věci souhlasu s podpisem Memoranda o spolupráci INO/61/05/014528/2022 při zajištění infrastrukturních potřeb a kapacit v oblasti základního vzdělávání na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 10 10 6 Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Výboru pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSVA) schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 7 6 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/11/2023 ze dne 26.6.2023 k návrhu naprodej nebytové jednotky č. 878/15 vbudově č. p. 878, v domě VOlšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem na společných částech budovy č.p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Vršovice, obec Praha, aschválení návrhu na prodej nebytové jednotky č. 878/15 vbudově č. p. 878, v domě VOlšinách 8, postavené na pozemku parc. č. 709/2, se spoluvlastnickým podílem naspolečných částech budovy č. p. 878 a na pozemku parc. č. 709/2, kat. území Strašnice, obec Praha stazen Zastupitelstvo
18.12.2023 9 9 6 Návrh ke schválení nových Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 8 8 6 Návrh na využití nabídky předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/42, k. ú. Vršovice, obec Praha schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 6 7 6 Návrh na změnu části usnesení Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 4/12/2023 ze dne 26.6.2023 k návrhu na vyhodnocení 1. výběrového řízení na prodej pronajatých nebytových jednotek schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 5 6 6 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 30/11/2022 ze dne 27. 6. 2022, k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická aMinská776, Praha 10, a uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a Minská 776, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 4 5 6 Návrh na prodloužení termínu v usnesení ZMČ Praha 10 č. 28/16/2022 ze dne 28.2.2022 k návrhu na prodej pozemků parc. č. 3289/8, parc. č. 3289/9 – zastavěné plochy pod budovami č. p. 857 a č. p. 825 a pozemku parc. č. 3289/47 o výměře 1011 m2 dle oddělovacího GP č. 4690-102/2021, vše v k. ú. Strašnice, obec Praha, vymezených do pozemkového celku č. 225 v k. ú. Strašnice, obec Praha, Bytovému družstvu NaPadesátém 1,3, IČO 264 34 971, se sídlem Praha 10 – Strašnice, Na Padesátém 857/1, PSČ 100 00 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 3 4 6 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2024 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 16 3 6 Návrh na projednání Petice na zachování parku na pozemku parc. č. 1873/105 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 1 1 6 Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
18.12.2023 2 2 6 Návrh změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 9 12 5 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu ADVERTE, s. r. o. schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 8 11 5 Návrh „Koncepce rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030“ schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 7 10 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 40. schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 6 9 5 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 5 8 5 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 4 6 5 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023 schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 17 7 5 Informace o aktuálním vývoji záměru „Nový květ“ schvalen Zastupitelstvo
25.9.2023 1 1 5 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 1 z 22První   Předchozí   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30