Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/15/2023
Číslo materiálu: 14
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

využití předkupního práva ke stavbě bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, na základě platně učiněné nabídky doručené dne 6. 9. 2022, za kupní cenu 595 000 Kč

 

  1. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. zajistit informování vlastníka garáže - budovy bez čísla popisného nebo evidenčního, způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 3017/22, k. ú. Michle, obec Praha, o tomto usnesení

Termín: 28. 2. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Tomáš Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:      P10-496641/2022

 

Zpět na začátek usnesení