Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na prodej pozemku parc. č. 2078/569 - ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 - ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/11/2023
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. prodej prodej pozemku parc. č. 2078/569 – ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. č. 2078/283 – ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha, za celkovou kupní cenu ve výši 118 000 Kč

 

  1. uzavření kupní smlouvy na prodej prodej pozemku parc. č. 2078/569 – ostatní plocha, odděleného GP č. 3999-54/2022 z pozemku parc. 2078/283 – ostatní plocha, vše v k. ú. Záběhlice, Praha, dle vymezeného pozemkového celku č. 271 v k. ú. Záběhlice, Praha, vlastníkům zapsaným na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha, za celkovou kupní cenu ve výši 118 000 Kč

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.      zajistit podepsání kupní smlouvy s vlastníky zapsanými na LV č. 3415 v k. ú. Záběhlice, Praha, dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2023

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-441814/2022

Zpět na začátek usnesení