Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný.
 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13.

Datum přijetí: 30.1.2023
Číslo usnesení: 2/10/2023
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 13., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

b) prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 13., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice / Katastrální území

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

1

Na Spojce / Vršovice

527

16

527/11

15,00

178 000

945 000

*******

*******

2

Révová / Strašnice

1077

18

1077/10

13,80

489 500

807 277

*******

*******

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1.rozhodnout o ostatních náležitostech kupních smluv dle bodu II. b) tohoto usnesení a zajistit jejich uzavření

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:   P10-441536/2022

Zpět na začátek usnesení