Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/24/2022
Číslo materiálu: 19
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. ukládá

1. členovi Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 Mgr. Adamu Šilarovi

1.1. svolat do 15. 12. 2022 jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 10

 

Termín: 15. 12. 2022

 

II. pověřuje

Mgr. Adama Šilara, člena Kontrolního výboru ZMČ Praha 10, řízením jednání tohoto výboru v tomto případě, tj. do zvolení řádného předsedy výboru

 

 

Tato vůle Zastupitelstva městské části Praha 10 v tomto odůvodněném případě jednorázově mění platný Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 10 a jeho výborů v platném znění.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek. S.E. - 1. místostarosta

Číslo tisku:    ---  

Zpět na začátek usnesení