Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 27.6.2022
Číslo usnesení: 30/1/2022
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 v souladu s ustanovením § 64 zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tyto kandidáty:

 

   

  1. Vlastu Křečkovou
  2. Bc. Ivanu Paterovou
  3. Barboru Pavlíčkovou
  4. Mgr. Alenu Svobodovou

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Satke, předseda Návrhového výboru

Číslo tisku:    P10-247377/2022

Zpět na začátek usnesení