Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke stanovení způsobu volby personálního obsazení výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/3/2022
Číslo materiálu: 0
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

pro ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 konané dne 10. 11. 2022 veřejnou volbu předsedů, členů a tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Ing. Narovec, člen ZMČ

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení