Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Volba 1. místostarosty - člena Rady městské části Praha 10

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/7/2022
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

v souladu s § 61 odst. 1 a § 89 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, do funkce 1. místostarosty – člena Rady městské části Praha 10, který bude pro výkon své funkce uvolněn:

Ing. Tomáše Peka, S.E. (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení