Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Rozdělení úkolů v samostatné působnosti městské části Praha 10, jejichž zabezpečování může Zastupitelstvo městské části Praha 10 svěřit členům Rady městské části Praha 10 podle zákona č. 131/2000 Sb., v platném znění (kompetence členů Rady městské části Praha 10)

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/10/2022
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. svěřuje

v souladu s ustanovením § 74 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, starostovi, místostarostům a členům Rady městské části Praha 10 pro volební období 2022 – 2026 zabezpečování úkolů v samostatné působnosti v následujících oblastech (rozdělení kompetencí členů Rady městské části Praha 10):

 

Jméno/funkce

Přidělená kompetence

Ing. arch. Martin Valovič

(Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

územní rozvoj, územní plán, podpora podnikání, vnější vztahy a Nový Eden

Ing. Tomáš Pek, S.E.

(Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

majetek včetně radnice, akciové společnosti a kulturní památky

MgA. David Kašpar

(Koalice Vlasta, STAN

a KDU-ČSL)

sociální a rodinná politika, zdravotnictví

Olga Koumarová

(Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

investice do budov ZŠ a MŠ, finance a rozpočet

 

 

- 2 -

 

 

 

Bc. Radek Lojda

(Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

bytová politika, bezpečnost, dotace

JUDr. Pavel Šutka

(Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

kultura, sport a volnočasové aktivity

Mgr. Ondřej Počarovský

(Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

školství

Mikuláš Pobuda

(Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

doprava, IT a Smart Cities

Ing. Milan Maršálek

(Koalice Vlasta, STAN

a KDU-ČSL)

životní prostředí a udržitelnost, MA21

 

 

II. pověřuje

starostu a uvolněné členy Zastupitelstva městské části Praha 10 – místostarosty a uvolněné členy rady zabezpečováním samostatné působnosti v oblastech schválených dle bodu I. tohoto usnesení

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení