Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Pověření k podepisování doložek platnosti právního úkonu dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění

Datum přijetí: 10.11.2022
Číslo usnesení: 1/11/2022
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. pověřuje

následující členy Rady MČ Praha 10 k podpisu doložky dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění:

 

Ing. arch. Martina Valoviče (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Ing. Tomáše Peka (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

MgA. Davida Kašpara (Koalice Vlasta, STAN a KDU-ČSL)

Olgu Koumarovou (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Bc. Radka Lojdu (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

JUDr. Pavla Šutku (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Mgr. Ondřeje Počarovského (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Mikuláše Pobudu (Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09)

Ing. Milana Maršálka (Vlasta, STAN a KDU-ČSL)

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku:   ---

Zpět na začátek usnesení