Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam

Datum přijetí: 27.6.2022
Číslo usnesení: 30/24/2022
Číslo materiálu: 28
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit předání ocenění příbuzným Emila Kolbena, kterému bylo Čestné občanství městské části Praha 10 uděleno in memoriam

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-148285/2022

Zpět na začátek usnesení