Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na schválení Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

Datum přijetí: 27.6.2022
Číslo usnesení: 30/25/2022
Číslo materiálu: 29
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

znění Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, dle přílohy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. zajistit podepsání Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace, dle přílohy předloženého materiálu

                                                                                                               Termín: 22. 7. 2022

 

1.2. zajistit distribuci Dodatku č. 1 ke zřizovací listině řediteli organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace

 

                                                                                              Termín: 30. 7. 2022

 

1.3. zajistit zveřejnění Dodatku č. 1 ke zřizovací listině organizace Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 1429/68, příspěvková organizace v Ústředním věstníku České republiky, a to oznámením Ústřednímu věstníku České republiky

      

Termín: 31. 8. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Ing. arch.  Martin V a l o v i č

místostarosta

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Číslo tisku:      P10-216773/2022

 

Zpět na začátek usnesení