Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37.

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 471

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

a)    s návrhem na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)    s návrhem na prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, kupujícím dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice/k. ú.

Č. p.

Č. o.

Č. bytové jednotky dle prohlášení vlastníka

Veli-kost bytu

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Rok narození/ IČO

1

Vladivostocká/ Vršovice, Praha

740

3

740/19

3+1

76,9

6 916 000

6 916 000

*****

*****

2

Na Hroudě/Strašnice, Praha

1957

55

1957/55

2+1

54,7

5 373 000

5 373 000

VÝBĚR REALITY,

s. r. o.

256 76 377

3

Na Hroudě/Strašnice, Praha

1956

53

1956/39

2+1

53,8

5 293 000

5 813 000

*****

*****

4

28. Pluku/Vršovice, Praha

464

39

464/2

2+1

56,9

5 263 000

5 263 000

VÝBĚR REALITY,

s. r. o.

256 76 377

 

 

- 2 -

 

 

5

Saratovská/Strašnice, Praha

838

27

838/3

1+0

32,1

3 180 000

3 333 333

*****

*****

6

Chotouňská/Malešice, Praha

477

8

477/7

1+1

34,4

3 260 000

3 260 000

LAMARO investiční, a. s.

091 68 087

7

Ruská/Vršovice, Praha

568

34

568/17

1+1

45,6

3 765 000

4 395 000

*****

*****

8

Na Louži/Vršovice, Praha

1307

21

1307/08

1+0

35,6

3 875 000

4 030 000

LAMARO investiční, a. s.

091 68 087

 

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

Ing. Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 37.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; privatizace obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-186046/2022

Zpět na začátek usnesení