Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na svěření nemovité věci z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to stavby bez č. p./č. e nacházející se na pozemku parc. č. 806/472, k. ú. Malešice, obec Praha

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 470

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

  1. s návrhem na svěření nemovité věci z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to stavby bez č. p./č. e. nacházející se na pozemku parc. č. 806/472, k. ú. Malešice, obec Praha
  2. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. arch. Martina Valoviče, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na svěření nemovité věci z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to stavby bez č. p./č. e. nacházející se na pozemku parc. č. 806/472, k. ú. Malešice, obec Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-253023/2022

 

Zpět na začátek usnesení