Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení části usnesení RMČ č. 84 ze dne 1. 2. 2022 a na zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 469

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. zrušuje

část usnesení RMČ č. 84 ze dne 1. 2. 2022 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ v bodech I. c) a II. 2.1.

 

  1. schvaluje
  1. vyloučení účastníka Robert Remiš, IČO 485 54 669, se sídlem K pramenu 1059/12, 107 00 Praha 10 - Dubeč
  2. zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

  1. ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

  1. podepsat Rozhodnutí o vyloučení účastníka dle bodu II. a) a informovat účastníka Robert Remiš, IČO 485 54 669, se sídlem K pramenu 1059/12, 107 00 Praha 10 - Dubeč o tomto rozhodnutí

 

Termín: 1. 7. 2022

 

  1. podepsat Oznámení o zrušení zadávacího řízení s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“ dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 11. 7. 2022

- 2 -

 

 

  1. zajistit uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení s názvem „Tiskové služby pro ÚMČ Praha 10“

 

Termín: 11. 7. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         samospráva; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     OKP

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-253075/2022

 

Zpět na začátek usnesení