Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10“

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 468

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 8. 6. 2022 „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10“ výběr dodavatele ACTHERM Praha, spol. s r. o., sídlem Jevanská 1085/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 242 06 466, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Celková rekonstrukce kotelny a MaR v Léčebně Vršovice, Oblouková 837/7, Praha 10“ se společností ACTHERM Praha, spol. s r. o., sídlem Jevanská 1085/12, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 242 06 466, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 11. 7. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-244468/2022

 

Zpět na začátek usnesení