Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2022

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 467

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0082 - Správa majetku pro rok 2022 dle následující tabulky:

 

a)    snížení výdaje

Snížení paragrafu Ostatní činnosti jinde nezařazené, pol. Nespecifikované rezervy

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

6409

5901

000000000

0000000000000

- 2 000

 

b)    zvýšení výdaje

Zvýšení finančních prostředků na paragrafu Léčebny dlouhodobě nemocných, položky Stavby, ORG: 0000000205055 - reko LDN Vršovice

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0582

3524

6121

000000000

0000000205055

+ 2 000

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést změnu v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         rozpočet; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-251671/2022

 

Zpět na začátek usnesení