Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu

Datum přijetí: 16.6.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 466

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informace dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

  1. s návrhem Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  2. s Vyhodnocením podnětů veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  3. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 ve znění dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. pověřuje

R. Chmelovou, starostku, předložit návrh Zásadních připomínek MČ Praha 10 k návrhu Metropolitního plánu, včetně Vyhodnocení podnětů veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu na 30. zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         koncepce a územní rozvoj; strategické plánování

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-251704/2022

Zpět na začátek usnesení