Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

ke zprávě o realizaci metody místní Agenda 21 za období let 2018 - 2022

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 459

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

zprávu o realizaci metody místní Agenda 21 za období let 2018 - 2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. pověřuje

Renatu Chmelovou, starostku, k předložení zprávy o realizaci metody místní Agenda 21 za období let 2018 - 2022 na nadcházejícím zasedání ZMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         místní Agenda 21

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-233830/2022; P10-240565/2022

Zpět na začátek usnesení