Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uložení odvodu finančních prostředků z fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 456

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. ukládá

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., odvod finančních prostředků z fondu investic této příspěvkové organizace ve výši 2 061 817,71 Kč do rozpočtu MČ Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO

pí Lexové, pověřené říz. CSOP, p. o.

1.1.    zajistit realizaci dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         hospodaření s obecním majetkem; rozpočet; sociální oblast

Provede:         Bc. Petřík, ved. OSO; pí Lexová, pověřená říz. Centra SOP, p. o.

Na vědomí:     Centrum SOP, p. o.

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-232170/2022

 

Zpět na začátek usnesení