Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zajištění energií obchodováním s elektřinou a plynem na Českomoravské komoditní burze Kladno

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 455

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    ukládá

1. Bc. Götzové, pověřené ved. OHS

1.1.    stanovit strategii a harmonogram nákupů energií

 

Termín: 30. 8. 2022

 

  1. zajistit nákup energií na příští období

 

Termín: 31. 10. 2022

 

2. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence Rady

2.1.    čtvrtletně předkládat Radě MČ Praha 10 informaci o postupu plnění uložených úkolů

 

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Anotace:         hospodářská správa

Provede:          Bc. Götzová, pověřená ved. OHS; doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Götzová, pověřená ved. OHS

Číslo tisku:      P10-237783-/2022

 

Zpět na začátek usnesení