Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu k realizaci projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 447

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o zahájení realizace projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“ dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II. souhlasí

a)    s realizací projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)    s návrhem usnesení ZMČ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. MgA. Kašparovi, místostarostovi

1.1.    předložit RMČ Praha 10 vyhodnocení projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“ za rok 2022

 

Termín: 31. 3. 2023

 

IV. pověřuje

MgA. Kašpara, místostarostu, k předložení návrhu realizace projektu MČ Praha 10 „Školní fórum“ Zastupitelstvu MČ Praha 10 na jeho nejbližším zasedání

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         strategické plánování; školství

Provede:         MgA. Kašpar, místostarosta

Na vědomí:     KS; OŠK

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-217079/2022

 

Zpět na začátek usnesení