Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně pozemku parc. č. 4045/1 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Michelangelo Property, a. s., za pozemky parc. č. 516/1, 517/1, 3262/1, 504, 505 v k. ú. Michle ve vlastnictví HMP

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 446

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

se záměrem hl. m. Prahy na směnu pozemku parc. č. 4045/15 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti Michelangelo Property a.s. za pozemky parc. č. 516/1, 517/1, 3262/1, 504, 505 ve vlastnictví hl. m. Prahy

 

II.   ukládá

1. Ing. arch. Zákostelnému, vedoucímu KHA

  1. písemně informovat odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hlavního města Prahy o stanovisku MČ Praha 10 ve smyslu bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 21. 6. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, místostarosta

Anotace:         koncepce a územní rozvoj

Provede:         Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. arch. Zákostelný, ved. KHA

Číslo tisku:      P10-224232/2022

 

Zpět na začátek usnesení