Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2022

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 443

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

 1. souhlasí
  1. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2022 žadateli TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2022 žadateli Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  3. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2022 žadateli Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  4. s poskytnutím finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče za 1. čtvrtletí 2022 žadateli soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  5. s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

 1. pověřuje

Mgr. Kočího, uvolněného člena RMČ, předložením návrhu na schválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle bodu I. a), b), c), d) tohoto usnesení Zastupitelstvu MČ Praha 10

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         projekty MČ Praha 10; sociální oblast

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Petřík, ved. OSO

Číslo tisku:      P10-194509/2022

 

Zpět na začátek usnesení