Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 442

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí:

 

  1. snížení

Snížení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Stavby, ÚZ 10, ORG 216002 – Revitalizace parku Solidarita, Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

6121

000000010

0081629216002

- 5 000

 

  1. zvýšení

Zvýšení paragrafu Využití volného času dětí a mládeže a položky Nákup ostatních služeb

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3421

5169

-

 

+ 3 000

 

Zvýšení paragrafu Využití volného času dětí a mládeže a položky Opravy a udržování

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3421

5171

-

 

+ 1 000

 

 

- 2 -

 

 

Zvýšení paragrafu Využití volného času dětí a mládeže a položky Stavby ORG 213006 Mobiliáře dětských hřišť

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3421

6121

-

0000000213006

+ 1 000

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 6. 2022

 

2. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽP

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         rozpočet; životní prostředí

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; Bc. Pecánek, ved. OŽP

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽP

Číslo tisku:      P10-225946/2022

 

Zpět na začátek usnesení