Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na pronájem pozemku, zastavěného stavbou garáže v majetku fyzické osoby

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 438

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. neschvaluje

zpětné uplatnění předkupního práva ke stavbě bez č. p./č. e., způsob využití garáž, ve vlastnictví pana ***********************, na pozemku parc. č. 2199/38, k. ú. Vršovice, obec Praha, ve vlastnictví hl. m. Prahy, ve svěřené správě MČ Praha 10, za kupní cenu 690.000 Kč

 

  1. schvaluje

uzavření vzorové smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 2199/38, o výměře 17,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, pod již postavenou řadovou zděnou garáží, s panem *******************

 

  1. ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

  1. uzavřít vzorovou smlouvu o nájmu pozemku parc. č. 2199/38, o výměře 17,0 m2, k. ú. Vršovice, obec Praha, pod již postavenou, řadovou, zděnou garáží, s panem ***********************, dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2022

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-225752/2022

 

Zpět na začátek usnesení