Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhlášení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa u Obchodního centra CÍL, Praha 10“

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 437

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem „Provozovatel tržního místa u Obchodního centra CÍL, Praha 10“ a podmínky výběrového řízení dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  2. v souladu s ustanovením bodu 4 přílohy č. 1 Dokumentace QMS QI 63-01-16 s názvem „Zásady pro pronajímání pozemků svěřených MČ Praha 10 a stanovení nájemného“, v platném znění, výjimku z ustanovení bodu 3 těchto zásad, kdy v podmínkách výběrového řízení není stanovena výše minimálního nájemného

 

  1. jmenuje

hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek předložených v rámci výběrového řízení dle bodu I. tohoto usnesení ve složení dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

  1. zajistit zveřejnění podmínek výběrového řízení schváleného dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 17. 6. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-225763/2022

 

Zpět na začátek usnesení