Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci k návrhu na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/49 a k budově bez č. p. /č. e. - garáži, stojící na pozemku parc. č. 2239/55, oba v k. ú. Vršovice, obec Praha

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 439

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci k návrhu na využití předkupního práva ke stavbám garáží, budovám bez č. e./č. p.

 

Pozemek

parc. č.

k. ú.

obec

Výměra

m2

Nabídka

předkupního práva učiněna

Stanovisko

KMN ze dne

30. 3. 2022

2239/49

Vršovice

Praha

18,0

*****

NESOUHLASÍ

s využitím nabídky předkupního práva

2239/55

Vršovice

Praha

18,0

*****

NESOUHLASÍ

s využitím nabídky předkupního práva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-224709/2022

 

Zpět na začátek usnesení