Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení vyrovnání za provedené stavební úpravy v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 770, ulice Na Louži č. o. 31, Praha 10, kat. území Vršovice

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 436

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

vyrovnání za provedené stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů snížených o amortizaci a polovinu ceny znaleckého posudku

Byt

Výměra

m2

Účel nájmu

Bývalý

nájemce

Stavební úpravy

Náklady

Návrh

na vrácení částky

Byt č. **,

ulice Na Louži

č. p. 770

č. o. 31

k. ú. Vršovice

54.8

byt

*****

Modernizace bytu - viz přiložená smlouva o provedení stavebních úprav

Rozpočtový náklad dle Smlouvy o provedení stavebních úprav

643 580 Kč bez DPH

120 000 Kč

 včetně DPH, sníženo cenu znal. posudku 12 100 Kč, tedy 107 900 Kč

 

II.   ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

1.1.    zajistit vyplacení schváleného vyrovnání

 

Termín: 31. 7. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-212497/2022

 

Zpět na začátek usnesení