Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1813, ulice Limuzská č. o. 15 Praha 10, kat. území Strašnice

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 435

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. stavební úpravy podle předložené dokumentace ve výši nákladů

 

Bytová

jednotka

Výměra

m2

Účel nájmu

Nájemce

Stavební úpravy

Náklady

Byt č. **,

ulice Limuzská

č. p. 1813

č. o. 15

77

Byt - smlouva na dobu určitou

Nájemné

14 512 Kč/měs.

*****

spočívají v přemístění kuchyně do místnosti, označené ve stavební dokumentaci 1.03, výměně elektroinstalace, renovaci parket, výměně zařizovacích předmětů v koupelně a na WC, výměně dveří a montáži SDK podhledů

505 910 Kč

včetně DPH

 

  1. uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 1813, ulice Limuzská č. o. 15 Praha 10, kat. území Strašnice

 

II.   ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

  1. podepsat smlouvu o provedení stavebních úprav dle bodu I. tohoto usnesení ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

Termín 31. 7. 2022

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-226124/2022

 

Zpět na začátek usnesení